Diensten

Bedrijfseconomische Advisering

Als ondernemer loopt u ongetwijfeld tegen zaken aan waarover u wilt sparren. Heeft u vragen als: “Moet ik investeren in dat pand”, “Is het nu de juiste tijd om mijn personeelsbestand uit te breiden?” Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u met raad en daad bijstaan als het gaat om uw bedrijfsvoering. Onze activiteiten:

 • het maken van kostprijsberekeningen
 • met u sparren over uw bedrijfsvoering
 • het opstellen van/het begeleiden bij het opstellen van ondernemingsplannen
Personeels- en Loonadministratie

Een onderdeel van de bedrijfsvoering die een onderneming kan maken of breken, is het voeren van de personeels- en loonadministratie. Als ondernemer wilt u zich niet bezighouden met de juistheid van de loonstrook van uw personeelslid, daar moet u op kunnen vertrouwen. Onze salarisadministratie neemt u die zorg dan ook uit handen. Zij houden in de gaten of u wel het juiste salaris aan uw personeelslid betaald. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het toepassen van het minimumloon en de juiste CAO, maar ook aan het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Onze activiteiten:

 • verwerken salarismutaties
 • het opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • advisering bij reorganisaties
 • advisering bij ziekteverzuim
Fiscale Advisering

Een veel gehoorde vraag is ‘betaal ik niet teveel belasting?” of “Hoe kan ik minder belasting betalen?” Als er winst gemaakt wordt, zal er belasting betaald moeten worden. Doordat elke aangifte door ons uitgebreid bekeken wordt, zorgen wij er voor dat er niet meer belasting betaald wordt, dan nodig is. Doordat wij uw adminstratie, jaarrekening en aangiften altijd grondig beoordelen, zijn wij in staat u te adviseren omtrent ondernemingsvorm, fiscale faciliteiten etc. Onze activiteiten:

 • het adviseren omtrent de ondernemingsvormen
 • het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting, omzetbelasting, dividendbelasting etc.
 • het begeleiden van belastingcontroles
 • het controleren van opgelegde aanslagen
 • het schrijven van bezwaarschriften
Administratieve Dienstverlening

Als administratieve dienstverlener zijn wij vraagbaak voor onze klanten. Niet alleen als het gaat om de verwerking van de financiële administratie door onze mensen, maar ook als de klant deze werkzaamheden zelf uitvoert. Ook hier vinden wij het belangrijk om dit samen met de klant te doen. Alleen op deze manier kan de klant de administratie (het geschiedenisboek) gaan omzetten in stuurinformatie, zodat hij altijd beschikt over de juiste informatie die nodig is om beslissingen te nemen. Onze activiteiten:

 • het inrichten van de financiële administratie
 • het voeren van de financiële administratie voor de klant
 • het begeleiden van uw administrateur
 • het begeleiden van de juiste keuze van een administratiepakket
 • het verzorgen van diverse formulieren
Accountancy

Als allround accountantskantoor hebben wij een zeer divers klantenbestand. Van ZZP-er tot groothandel. Het samenstellen van een betrouwbare jaarrekening geeft u inzicht in uw onderneming. Bovendien is het een tool om goed beslagen ten ijs te komen bij bijvoorbeeld financieringsaanvragen en belastingcontroles, maar ook bij overnames. Onze activiteiten:

 • samenstellen van jaarrekeningen
 • afgeven van accountantsverklaringen
 • opstellen van publicatiestukken
 • opstellen van begrotingen