Nieuws

29-07-2021
Regeling NOW-4 gepubliceerd

Regeling NOW-4 gepubliceerd

De minister van SZW heeft ... lees meer

29-07-2021
Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

In het Burgerlijk Wetboek ... lees meer

29-07-2021
Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband

Na de invoering van de ... lees meer

29-07-2021
Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

Als een belastingaanslag ... lees meer

22-07-2021
Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

Belastingheffing is te ... lees meer

22-07-2021
Mededeling verrekening door Belastingdienst

Mededeling verrekening door Belastingdienst

De Invorderingswet geeft ... lees meer

22-07-2021
Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Naast de verplichting om ... lees meer

15-07-2021
Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

De regeling van het ... lees meer

15-07-2021
Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van ... lees meer

15-07-2021
Verplicht eigen risico Zvw 2022

Verplicht eigen risico Zvw 2022

Het verplicht eigen ... lees meer