Personeels- en Loonadministratie

Een onderdeel van de bedrijfsvoering die een onderneming kan maken of breken, is het voeren van de personeels- en loonadministratie. Als ondernemer wilt u zich niet bezighouden met de juistheid van de loonstrook van uw personeelslid, daar moet u op kunnen vertrouwen. Onze salarisadministratie neemt u die zorg dan ook uit handen. Zij houden in de gaten of u wel het juiste salaris aan uw personeelslid betaald. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het toepassen van het minimumloon en de juiste CAO, maar ook aan het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Onze activiteiten:

  • verwerken salarismutaties
  • het opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • advisering bij reorganisaties
  • advisering bij ziekteverzuim